रायगड जिल्हा कार्यक्षेत्रातील जड- अवजड वाहतूकबंदी

0
26

रायगड : रायगड जिल्हा कार्यक्षेत्रातील पोलादपूर, महाड, माणगाव मार्गे पनवेलकडे येणारी मुंबई-गोवा महामार्ग क्रमांक ६६ वरील जड- अवजड वाहनांची वाहतूक ही वाकण फाटा, पाली-खोपोली फाटा मार्गे मुंबई-पुणे द्रुतगतीमार्गे व एन. एच. ०४ ( पनवेल-खोपोली जुना महामार्ग) या मार्गावरुन वळविण्याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ योगेश म्हसे यांनी जारी केले आहेत. हे आदेश दि.28 सप्टेंबर पर्यंत लागू राहणार आहेत.
सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात सुरु असलेली पर्जन्यवृष्टी, मुंबई-गोवा महामार्गावरील दुरुस्तीचे कामकाज व पुढील महिन्यात साजरा होणारा गणेशोत्सव यामुळे सदर महामार्गाचे दुरुस्तीचे काम होणे आवश्यक आहे. सदर महामार्गावरील पोलादपूर महाड, माणगांव मार्गे पनवेलकडे होणारी जड- अवजड वाहनांची वाहतूक बंद करुन, सदर जड अवजड वाहनांची वाहतूक वाकण फाटा, पाली- खोपोली फाटा मार्गे मुंबई-पुणे द्रुतगतीमार्गे किंवा एन. एच. ०४ (पनवेल-खोपोली जुना महामार्ग) मार्गे वळविणे आवश्यक असल्याचा प्रस्ताव पोलीस अधीक्षक रायगड यांनी दिलेला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांची खात्री झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ म्हसे यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.